Forside

Faglighed Trivsel Udvikling

Huset Scheving er et døgn og dagtilbud målrettet mennesker med Autismespektrum forstyrrelser med eventuelle følgediagnoser (ko-morbiditeter). Vi tilbyder et struktureret og rammetydeligt miljø, med plads tid og rum til den enkelte. 


Vi har plads til 8 beboere. Der er 6 pladser i hovedhuset og 2 i pavillioner placeret få meter fra huset.

Alle lejligheder har adgang til eget bad. Hver lejlighed er ml. 22 og 30 m2

Vi arbejder målrettet med at skabe et hjem for den enkelte beboer hvor fagligheden omkring denne er i højsædet. Vi tror på at vi gennem en høj faglighed medvirker til at skabe trivsel og udvikling hos den enkelte.


Vi bestræber os på at skabe et miljø hvor der opleves stor tryghed og et lavt stress niveau, således at den enkelte beboer oplever livskvalitet og føler sig hjemme, og derved har lettere ved at udvikle sig i en positiv retning.

Det daglige arbejde udføres primært af pædagoger og andet personale med en socialfaglig uddannelse.


Huset Scheving er af social tilsyn midt godkendt til følgende paragraffer i følge serviceloven:

§ 107 - Voksne midlertidigt ophold

§ 108 - Voksne blivende ophold

§ 104 - dagbeskæftigelse

§ 85 - bostøtteKONTAKT

kontakt@husetscheving.dk

+45 93880435

+45 25750435


Ledelseskontoret er åbent

man.-fre. ml. kl. 8.30-16.00
Vi er medlem af:


Vores adresse

Skovbakken 29

8766 Nørre Snede

+45 93884075

kontakt@husetscheving.dk

Vi samarbejder med:

Autoriseret Psykolog

Merete Reimer Jensen

Autismespecialist

Dorthe Hölck