Metoder og mål

TEACCH

Vores faglige metoder er baseret på en ressourceorienteret tilgang og vores værdier: Faglighed, trivsel og udvikling. Vi tager udgangspunkt i beboerens egne mestringsevner, og udviklingen hos beboeren er altid baseret på zonen for nærmeste udviklingstrin. Den pædagogiske tilgang er stærkt inspireret af tænkningen bag TEACCH, der arbejder for og med autismen – ikke imod. Vi arbejder ligeledes dagligt med visuel støtte af enhver art, som hjælper den enkelte beboer til at leve en overskuelig og dermed tryg hverdag.

Sensorisk profil

Ud over den fast forankrede pædagogiske tilgang TEACCH, har vi ligeledes specialister til at udarbejde sensoriske profiler på den enkelte beboer. Profilen afdækker, hvor det enkelte menneske er sensorisk udfordret. Vi kan således bruge profilen som et værktøj til at støtte op omkring den enkelte beboers sensoriske udfordringer.

Forberedelse er nøglen

Vores målgruppe har et stort behov for god tid til forberedelse. Uanset om det gælder fællesaktiviteter eller tandlægebesøg er forberedelse særdeles væsentligt for beboerens stressniveau og motivation. Vi arbejder med begrebet: “Mening før motivation”. At skabe mening, skaber motivation. I forberedelsen er en stor del af arbejdet derfor at skabe mening i aktiviteten.

HV-guiden

I forberedelsen tager vi altid udgangspunkt i de 10 hv’er. Når alle hv-spørgsmål er besvarede, er sandsynligheden for succes i aktiviteten øget markant.

Handleplaner

Vi måler i praksis ud fra handleplanen, som vi udarbejder sammen med den enkelte beboer.
Handleplanerne tager afsæt i den visterende kommunes bestilling, og beboernes ønsker.

Metodebeskrivelser

I forbindelse med indskrivning til Huset Scheving udarbejder vi altid metodebeskrivelser.
Metodebeskrivelserne sikrer, at medarbejderne arbejder på samme måde omkring beboeren. Når beboeren er blevet tryg i de nye rammer, deltager beboeren selv – i det omfang, det er muligt – i at tilrettelægge og forme indholdet i metodebeskrivelserne.

Hvor skal min krop være?

Vi opbygger dagsskema for den enkelte beboer. Dagsskemaerne sikrer, at den enkelte beboer har det fornødne overblik i forhold til aktivitetens indhold. Dagsskemaet er desuden med til at frigive overskud til de spontane og lystbetonede aktiviteter, som livet byder på, men som ikke altid er er
skemalagte.

Arbejdssystem

Arbejdssystemet indeholder punkt for punkt, hvad opgaven går ud på. Med andre ord “hvordan skal jeg udføre opgaven.”

Visuel støtte

Vi arbejder med visuel støtte i form af billeder, piktogrammer, tekst med mere. Støtten er tilpasset den enkelte beboers behov for detaljeringsgrad, men kan aldrig udelades. Vi bruger talemåden: ”Ord forsvinder – billeder binder”. Vi oplever, at talemåden til fulde stemmer overens med det, vi
erfarer med målgruppen.

Kontakt os i dag

Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere om Fonden Huset Scheving, så kontakt os helt
uforpligtende på telefon (+45) 93 88 40 75 eller mail kontakt@husetscheving.dk. Du kan også bruge formularen på kontakt siden.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt os

(+45) 93 88 40 75
kontakt@husetscheving.dk