organisation


Om organisationen


Huset Scheving

Er grundlagt af Jesper Thing og Lars Nørgaard.

Jesper og Lars har sammen med medstifteren Gry Scheving en vision om at skabe et døgn- og dagtilbud, der er helt unikt. Unikt i den forstand at der er rum og plads til at udvikle sig i beskyttede rammer sammen med at der stilles klare mål for udvikling og fælles ansvar.


De tre grundværdier faglighed, trivsel og udvikling er omdrejningspunkt for den pædagogiske tilgang.

- At personalet fortsat uddannes og sikres et højt fagligt niveau og i det daglige          arbejder ud fra en professionel tilgang, således at en subjektivering af problemstillinger hindres.

- At borgeren grundet personalets høje faglige niveau sikres en høj grad af trivsel.

- At borgeren grundet øget trivsel helt naturligt udvikles i den ønskede retning.

 

Døgntilbuddet er grundlagt ud fra en målsætning om at skabe et tilbud, der er levedygtigt langt ud i fremtiden. Derfor ejes Huset Scheving af Fonden Huset Scheving.

I Fonden Huset Scheving sidder en særdeles kompetent bestyrelse, der har det ene mål at varetage fondens og dermed Huset Schevings interesser. Herunder borgernes og personalets trivsel og udvikling.Vi er medlem af:


Vores adresse

Skovbakken 29

8766 Nørre Snede

+45 93884075

kontakt@husetscheving.dk

CVR.:37934097

Vi samarbejder med:

Go between /v.

Autismekonsulent

Dorthe Hölck

Neuropsykolog Mette Ellermann

Neuro-Team Aarhus /v.

Psykolog Anne-Mette H. Knudsen