Dagtilbuddet §104

Dagtilbud

I Huset Scheving tilbydes ud over opholdet også dagbeskæftigelse iflg. Servicelovens §104.


Vi tilbyder

Et tilrettelagt og struktureret og visuelt støttende arbejdsmiljø, der tager afsæt i den enkelte borgers ressourcer og interesser. 

Målgruppe

Dagtilbuddet er tiltænkt borgere i og udenfor døgntilbuddet. Der er altså mulighed for, at borgere kan blive visiteret uden iøvrigt at have tilknytning til døgntilbuddet.

Borgere, der kan visiteres til dagtilbuddet, er personer med Autismespektrum-forstyrrelser (ASF) og andre diagnoser eller tilstande, der har behov for et struktureret og tilrettelagt arbejdsmiljø.


Målsætning

Vores målsætning med tilbuddet er, at borgerne oplever, at de er væsentlige, og at deres arbejde har betydning for dem selv og andre.

Vi arbejder derfor udfra en produktions og procesorienteret tilgang med fokus på borgerens oplevelse og forståelse af egne ressourcer og evner. Med andre ord at man kan skabe noget, der har værdi for andre for herigennem at opnå større selvforståelse.