Vores vision

Vores vision

er enkel. Vi vil skabe det bedste tilbud for vores beboere. Dette sikrer vi os ved at personalet efteruddannes og at der kontinuerligt følges op på nye strømninger.

Vi arbejder målrettet og struktureret udfra vores egen handleplansmodel, og sikrer at udviklingsområder for beboeren undersøges tilstrækkeligt før de sættes i værk. Det er ligeledes et krav, at alle udviklingspunkter kan gøres målbare.

Vi har stort fokus på de menneskelige værdier som i samspil med den faglige viden gør forskellen.

Vores motto er, at vores beboere altid skal føle sig set hørt og mødt med fokus på borgerens ressourcer frem for begrænsninger.Vi er medlem af:


Vores adresse

Skovbakken 29

8766 Nørre Snede

+45 93884075

kontakt@husetscheving.dk

CVR.:37934097

Vi samarbejder med:

Go between /v.

Autismekonsulent

Dorthe Hölck

Neuropsykolog Mette Ellermann

Neuro-Team Aarhus /v.

Psykolog Anne-Mette H. Knudsen