Hvem er vi

Hvem er vi?

Huset Scheving er et privat fondsejet døgntilbud. Fordelen ved at vi er private afspejler sig i sagsgangene, som ofte er kortere. Vi besidder ligeledes muligheden for at sige til eller fra i forbindelse med nye beboere, således at vi kan tilpasse gruppen på bedst mulig vis.

Ligeledes har vi med vores særdeles kompetente bestyrelse sikret et højt fagligt niveau samt en sund forankring i det lokale område. Du kan læse mere om bestyrelsen under fanen samarbejdspartnere.


Bag stiftelsen af fonden står de samme personer, som er grundlæggere og daglige ledere af Huset.

 

Et rigtigt hjem

Vi arbejder målrettet med at skabe et hjem for den enkelte borger med fokus på en afslappet atmosfære og et lavt stressniveau. Det betragter vi som en medvirkende faktor til at den enkelte borger oplever livskvalitet og føler sig hjemme, og derved har lettere ved at udvikle sig i en positiv retning.


Det daglige arbejde udføres primært af pædagoger og andet personale med en socialfaglig uddannelse.

Vi har dyr

I vores faglige tilgang til borgere med Autismespektrumforstyrrelser anses dyrehold som en væsentlig faktor for trivsel. I Huset Scheving er terapi i form af kæledyr et vel benyttet redskab og vores erfaring er, at mange borgere finder ro, glæde og trives i samvær med dyr. 

Dette har vi taget konsekvensen af og har derfor dyrehold på grunden i form af høns grise, får, og hunden gaia.

Vi er medlem af:


Vores adresse

Skovbakken 29

8766 Nørre Snede

+45 93884075

kontakt@husetscheving.dk

CVR.:37934097

Vi samarbejder med:

Go between /v.

Autismekonsulent

Dorthe Hölck

Neuropsykolog Mette Ellermann

Neuro-Team Aarhus /v.

Psykolog Anne-Mette H. Knudsen