personale
IMG_0248
IMG_0139
IMG_0131
IMG_1383
IMG_8156


Personale:


Gry Scheving

Gry er sammen med Jesper Engkær Thing og Lars Nørgaard medstifter af Fonden Huset Scheving og pædagogisk medudvikler af Huset Scheving. Gry er med sin person og fagligt høje niveau, inspirationskilde til Huset Schevings pædagogiske og almenmenneskelige linje. Hun er ligeledes daglig leder af vores dagbeskæftigelse Amrocken.

Gry har mange års erfaring med arbejde indenfor autismespektret.

Gry er ligeledes AKT- uddannet (Adfærd, Kontakt, Trivsel)

Desuden har Gry gennemgået et 4 dages intensivt TEACCH kursusConnie Haslund

Connie har erfaring på området indenfor flere aldersgrupper, og spænder i sin erfaring bredt fra specialbørnehave til at arbejde med voksne

Connie er uddannet pædagog, og har desuden et utal af kurser og ekstra uddannelser heraf kan blandt andet nævnes:

- KRAP*

- Udviklingshæmning og traumer

- Tab og sorg

- Low arousal

- Nada (øre/ ansigtsakupunktur)

- Oligofreni

- 4 dages intensivt TEACCH kursusJeyanthan Jeevaratnam - (Jey)

Jey er uddannet pædagog i 2015. Jey har trods sin beskedne erfaring rigtig god indsigt og forståelse i mødet med den enkelte borger.

Jey har udover sin pædagogiske Bachelor gennemgået et 4 dages intensivt TEACCH kursusGitte Bjerge

Gitte er uddannet Ergoterapeut.

Gitte har tidligere erfaring i arbejdet med borgere med autismespektrumforstyrrelser i dag- og døgntilbud, og holder blikket stift rettet mod væsentligheden af meningsgivende aktiviteter for borgerne.

Gittes opgave er udover det daglige pædagogiske arbejde at udarbejde og varetage sensoriske profiler på den enkelte borger med henblik på at tilpasse den pædagogiske tilgang bedst muligt.


Lærke Katrine Jensen

Lærke er uddannet pædagog.

Lærke har i sit virke som studerende og vikar i Huset Scheving skrevet hendes Bachelor,  omhandlende dyrenes betydning for borgere med Autismespektrum forstyrrelser.

Lærke har erfaring indenfor det socialpædagogiske område i forbindelse med hendes praktikker, og ikke mindst i hendes virke som vikar før og under hendes uddannelse. 


Jan Emborg

Jan er uddannet pædagog, og fastansat i Huset Scheving.

Jan formår med sit rolige gemyt at skabe en god stemning i huset, og beboerne glæder sig når de ser ham på ugeplanen


Tine Sue Jensen

Tine er uddannet pædagog og ansat i Huset Scheving i et barselsvikariat.

Tine har det store overblik, faglig kompetence og er et meget reflekterende væsen.


Line Pi Jensen

Line er uddannet pædagog, og fastansat i Huset Scheving.

Line er tilbuddets farverige input. Med Line er der ofte gang i nye aktiviteter. 

Selvom der er gang i Line er hun god til at få beboerne til at slappe af i hendes nærvær. 


Thomas Thousig

Thomas er uddannet pædagog og fastansat i Huset Scheving.

Thomas har erfaring med målgruppen fra tidligere arbejdsplads. Han er særdeles vellidt af alle husets beboere. 

Thomas formår at udstråle overblik og at han har styr på tingene.


Julie Thomsen

Julie er uddannet pædagog og fastansat i Huset Scheving. 

Julie har erfaring med målgruppen fra hendes tidligere arbejdsplads, og har stor viden omkring den autismespecifikke visuelle strukturering og planlægning.


Gitte Lambæk

Gitte er uddannet pædagog og fastansat i Huset Scheving

Gitte har erfaring med målgruppen fra hendes tidligere arbejdsplads. Gitte er god til at føre aftaler ud i livet, og er generelt nysgerrig og undersøgende ift. de enkelte beboere. 


Anne Thomsen

Anne er ansat som omsorgsmedhjælper. Anne arbejder som natarbejder, hvor hun med sin tilstedeværelse sikrer at alle har det godt. Ligeledes gør Anne rent når vi andre sover. 

Anne er meget vellidt af såvel personale som beboere. Hun er rolig og humoristisk. 

Udover at være natarbejder er arbejder Anne ligeledes som vikar i huset.


Gitte Friis

GItte er ansat som omsorgsmedhjælper. Gitte arbejder som natarbejder, hvor hun med sin tilstedeværelse sikrer at alle beboere har det godt. Ligeledes gør Gitte rent, og laver mad mens vi andre sover. 

Gitte har mange års erfaring med målgruppen og med natarbejde fra hendes tidligere ansættelse på andet bosted. 

Gitte er af person meget rolig og har generet god kontakt til beboerne

Gitte arbejder desuden som vikar, og giver gerne et nap med ved sygdom el. ferie. 


Bente Rahbek Andersen

Bente er ansat som omsorgsmedhjælper. Bente arbejder som natarbejder, hvor hun med sin tilstedeværelse sikrer at alle beboere har det godt- Ligeledes gør Bente rent, og laver mad mens vi andre sover. 

Bente har i forvejen erfaring med natarbejde fra hendes tidligere arbejdsplads. 


Annette Damgaard

Annette er uddannet pædagog og har arbejdet som vikar i Huset Scheving lige fra start. Hun er en fast del af teamet og er at finde med stort set samme hyppighed som det øvrige personale. Dette resulterer i at beboerne er trygge ved og glade for Annette.

Annette formår med sit smittende humør at vende en situation fra tristhed til glæde.


Caroline

Caroline er uddannet pædagog og ansat som vikar i Huset Scheving. 

Caroline er en meget smilende og rolig person, som er meget vellidt af beboere og personale


Karoline

Karoline er ansat som vikar i Huset Scheving. Karoline står klar når andre er syge. Karoline er fuld af energi, men udstråler samtidig ro og overblik. 


Ulrik Thing

Ulrik er tilknyttet Huset Scheving som pedel.

Han er serdeles vellidt af husets beboere. Med ham kan man altid få en sludder. Ulrik har ikke andel i det pædagogiske arbejde, hvilket beboerne nyder i fulde drag.


Lykke Engkær Thing

Lykke er ansat til at varetage medicindoseringen i Huset Scheving, samt til forefaldende opgaver, der kan falde ind under det sygeplejefaglige felt.

Lykke har været uddannet som sygeplejerske siden Januar 2010, og har siden arbejdet på HjerteSenge afsnittet i Herning.

Under uddannelsen har Lykke også arbejdet som fast vikar på kirurgisk afsnit, og samlet set har Lykke en bred erfaring inden for sygeplejefeltet, og hun vægter højt at se den enkelte borger få den rette behandling.

Medicinansvarlighed er hende meget magtpåliggende.


Lykke har før hendes uddannelse arbejdet 2 år som afløser på bostedet "Smørblomsten", et døgntilbud for borgere med  autismespektrum forstyrrelser.