Ledelse


Ledelse:


Leder:

Jesper Engkær Thing

Jesper har mange års erfaring i arbejdet som pædagog og ikke mindst i arbejdet med borgere med Autismespektrumforstyrrelser. Jesper har ligeledes ledelseserfaring fra en tidligere arbejdsplads.

Jesper er desuden formand for Skjold handicapidræt i Ikast.


Kontakt:

Mail: thing@husetscheving.dk

Telefon:+45 25750435


Souschef:

Lars Nørgaard

Lars har flere års erfaring som pædagog og ligeledes i arbejdet med borgere med Autismespektrumforstyrrelser. Lars har desuden ledelseserfaring i form af funktion som teamkoordinator på en tidligere arbejdsplads.


Kontakt:

Mail: lars@husetscheving.dk

Telefon:+45 93880435Pædagogisk leder:

Mette Sommer

Mette har adskillige års erfaring i arbejdet omkring mennesker med autisme. Mette har inden ansættelse i Huset Scheving været ansat i en årrække på Valdemarskolen i Herning. Her har Mette tilegnet sig massiv viden på området.

Mette er meget dygtig til at lære fra sig, og er ansat for at sikre den højeste faglighed inden for området.


Kontakt:

Mail: mette@husetscheving.dk

Telefon:+45 25130435
Billede på vej

IMG_0248
IMG_0139
IMG_0131
IMG_1383
IMG_8156