bestyrelse

Bestyrelse


Peter K. Nielsen (Formand)

Peter er ejer og direktør for Spektrumshop. En virksomhed der skaber og sælger hjælpemidler til og for borgere med Autismespektrumforstyrrelser og lign. lidelser.

Peter har mange års erfaring med drift og etablering af døgntilbud.

Peter har i mange år været medlem af Landsforeningen for Autisme og er pt. næstformand heri.


Dorthe Hölck

Har stor erfaring på autismefeltet, og har blandt andet været:

- idemager og leder af opgangsfællesskabet SORAS

- leder af Langagerskolens ungdomsafdeling (40 elever)

- været udviklingschef, dvs ansvarligt for kvaliteten i den pædagogiske indsats på Hinnerup Kollegiet (nu specialområdet autisme)


-Selvstændig med go between 

-Viso specialist på børn med autismespektrum forstyrreler

-Uddannet sociolog på Aalborg universitet


Jakob Klith Frost 

Uddannet socialrådgiver

- Har erfaring med visitation og sagsbehandling ift. tilbuddets målgruppe

- er nu selvstændig med bl.a. kurser i VUM2.0