bestyrelse

Bestyrelse


Peter K. Nielsen (Formand)

Peter er ejer og direktør for Spektrumshop. En virksomhed der skaber og sælger hjælpemidler til og for borgere med Autismespektrumforstyrrelser og lign. lidelser.

Peter har mange års erfaring med drift og etablering af døgntilbud.

Peter har i mange år været medlem af Landsforeningen for Autisme og er pt. næstformand heri.
Allan Barenholdt

Uddannet kleinsmed, og socialpædagog. Har arbejdet med ledelse i de sidste mange år – primært i Silkeborg kommune. Allan har blandt andet været leder for tilbuddet Vesterbo. Pt sidder Allan som leder af en afdeling hvor primærdiagnosen er Autismespektrum forstyrrelser.

Allan er indtrådt i bestyrelsen med baggrund i sit store kendskab til ledelse af døgntilbud.
Dorthe Hölck

Har stor erfaring på autismefeltet, og har blandt andet været:

- idemager og leder af opgangsfællesskabet SORAS

- leder af Langagerskolens ungdomsafdeling (40 elever)

- været udviklingschef, dvs ansvarligt for kvaliteten i den pædagogiske indsats på Hinnerup Kollegiet (nu specialområdet autisme)


-Er nu selvstændig med go between på 7. år

-Viso specialist på børn med autismespektrum forstyrreler

-Uddannet sociolog på Aalborg universitet

Peter Mikkelsen

Har stor erfaring med drift af døgntilbud. Peter har blandt andet selv været tilbudsleder. 

Peter har stor kendskab til lovgivning, og har bl.a. været ansat i LOS. 

Aktuelt arbejder Peter som Ledelses- og udviklingskonsulent hos Fonden Birka/Fonden kanonen


IMG_0248
IMG_0139
IMG_0131
IMG_1383
IMG_8156