personale


Personale:


Gry Scheving

Gry er sammen med Jesper Engkær Thing og Lars Nørgaard medstifter af Fonden Huset Scheving og pædagogisk medudvikler af Huset Scheving. Gry er med sin person og fagligt høje niveau, inspirationskilde til Huset Schevings pædagogiske og almenmenneskelige linje. Hun er ligeledes daglig leder af vores dagbeskæftigelse Amrocken.

Gry har mange års erfaring med arbejde indenfor autismespektret.

Gry er ligeledes AKT- uddannet (Adfærd, Kontakt, Trivsel)

Desuden har Gry gennemgået et 4 dages intensivt TEACCH kursus


Nina Nyrup Møller

Nina har med sine mange års erfaring indenfor området med borgere med Autismespektrumforstyyrelser, god forståelse og indsigt i borgernes tænkning og forståelsesramme.

Nina er ansat som omsorgsmedhjælper og har desuden uddannelse indenfor

- KRAP*

- Autismegrundkursus

- 4 dages intensivt TEACCH kursus


Connie Haslund

Connie har erfaring på området indenfor flere aldersgrupper, og spænder i sin erfaring bredt fra specialbørnehave til at arbejde med voksne

Connie er uddannet pædagog, og har desuden et utal af kurser og ekstra uddannelser heraf kan blandt andet nævnes:

- KRAP*

- Udviklingshæmning og traumer

- Tab og sorg

- Low arousal

- Nada (øre/ ansigtsakupunktur)

- Oligofreni

- 4 dages intensivt TEACCH kursus


Kim Schildt

Kim er uddannet løjtnant i hæren, og har herfra godt kendskab og forståelse for at skabe motivation hos den enkelte - også når noget er svært. Derudover har Kim stor interesse for at arbejde praktisk med borgerne. Derfor er han hyppigt at se i vores dagtilbud.

Kim har i forbindelse med sin fastansættelse i Huset Scheving gennemgået et 4 dages intensivt TEACCH kursus.


Jeyanthan Jeevaratnam - (Jey)

Jey er uddannet pædagog i 2015. Jey har trods sin beskedne erfaring rigtig god indsigt og forståelse i mødet med den enkelte borger.

Jey har udover sin pædagogiske Bachelor gennemgået et 4 dages intensivt TEACCH kursus


Vinni Hoberg Kubel

Vinni har årelang erfaring i arbejdet med borgere med behov for støtte, herunder erfaring i arbejdet med Autismespektrumforstyrrelser.

af mange relevante kurser kan blandt andet nævnes:

- KRAP*

- Udviklingshæmning og traumer

- Tab og sorg

- Low arousal

- Nada (øre/ ansigtsakupunktur)

- Oligofreni

- 4 dages intensivt TEACCH kursus


Gitte Bjerge

Gitte er uddannet Ergoterapeut.

Gitte har tidligere erfaring i arbejdet med borgere med autismespektrumforstyrrelser i dag- og døgntilbud, og holder blikket stift rettet mod væsentligheden af meningsgivende aktiviteter for borgerne.

Gittes opgave er udover det daglige pædagogiske arbejde at udarbejde og varetage sensoriske profiler på den enkelte borger med henblik på at tilpasse den pædagogiske tilgang bedst muligt.


Lærke Katrine Jensen

Lærke er uddannet pædagog.

Lærke har i sit virke som studerende og vikar i Huset Scheving skrevet hendes Bachelor,  omhandlende dyrenes betydning for borgere med Autismespektrum forstyrrelser.

Lærke har erfaring indenfor det socialpædagogiske område i forbindelse med hendes praktikker, og ikke mindst i hendes virke som vikar før og under hendes uddannelse. 


Jan Emborg

Jan er uddannet pædagog, og fastansat i Huset Scheving.

Jan formår med sit rolige gemyt at skabe en god stemning i huset, og beboerne glæder sig når de ser ham på ugeplanen


Morine Infanta Antony

Morine arbejder i huset Scheving som Vikar.

Morine har stor interesse for det pædagogiske område, og har forud for sit vikararbejde kendskab til hvervet som socialrådgiver.


Annete Damgaard

Annette er uddannet pædagog og har arbejdet som vikar i Huset Scheving lige fra start. Hun er en fast del af teamet og er at finde med stort set samme hyppighed som det øvrige personale. Dette resulterer i at beboerne er trygge ved og glade for Annette.

Annette formår med sit smittende humør at vende en situation fra tristhed til glæde.


Ulrik Thing

Ulrik er tilknyttet Huset Scheving som pedel.

Han er serdeles vellidt af husets beboere. Med ham kan man altid få en sludder. Ulrik har ikke andel i det pædagogiske arbejde, hvilket beboerne nyder i fulde drag.


Lykke Engkær Thing

Lykke er ansat til at varetage medicindoseringen i Huset Scheving, samt til forefaldende opgaver, der kan falde ind under det sygeplejefaglige felt.

Lykke har været uddannet som sygeplejerske siden Januar 2010, og har siden arbejdet på HjerteSenge afsnittet i Herning.

Under uddannelsen har Lykke også arbejdet som fast vikar på kirurgisk afsnit, og samlet set har Lykke en bred erfaring inden for sygeplejefeltet, og hun vægter højt at se den enkelte borger få den rette behandling.

Medicinansvarlighed er hende meget magtpåliggende.


Lykke har før hendes uddannelse arbejdet 2 år som afløser på bostedet "Smørblomsten", et døgntilbud for borgere med  autismespektrum forstyrrelser. 
Vi er medlem af:


Vores adresse

Skovbakken 29

8766 Nørre Snede

+45 93884075

kontakt@husetscheving.dk

Vi samarbejder med:

Autoriseret Psykolog

Merete Reimer Jensen

Autismespecialist

Dorthe Hölck